DỊCH THƠ VTH SANG TIẾNG PHÁP

Ngày nay muốn dịch một chủ đề nào đó trên Internet chỉ cần click nhẹ vào chuột  bạn đã có thứ ngôn ngữ theo ý muốn. Hôm qua xem trên VTV1 một nữ Giáo sư VN  chuẩn bị tung ra thị trường phiên bản chuyển ngữ các thứ tiếng trên điện thoại… Máy móc thiết bị can thiệp vào đời sống chúng ta mọi lúc mọi nơi (cả cái việc tưởng như đặc quyền duy nhất của con người: Sinh sản! He he  EmbarassedLaughingTongue out)  

Nhưng còn một bí ẩn đó là việc chuyển tải ra ngôn ngữ khác những cảm xúc của một bài Thơ thì… có lẽ  máy móc vẫn cúi đầu  nhường  bước cho  những tâm hồn  đồng điệu… VTH rất cảm động khi Thơ của mình được những người  bạn sống nơi xứ sở Hoa lệ những anh chị cũng là những Blogger của Vnweblogs chuyển ngữ và thật vui vì những bài thơ dịch ấy đã nhận được nhiều phản hồi thán phục của những người thông hiểu ngôn ngữ kết tinh của một nền văn hóa Châu Âu sang trọng - tiếng Pháp.

Vũ Thanh Hoa trân trọng đăng lại những bài thơ dịch của chị Minh Nguyệt và anh Nguyễn Vạn An kèm bài thơ gốc để độc giả tiện theo dõi và cũng xin gửi đến anh chị lời cám ơn chân thành nhất.

 

Chị  Nguyễn  Minh Nguyệt                                                                            

 MN3.JPG

Là cán bộ giảng dạy bộ môn Tiếng Pháp khoa Ngoại ngữ ĐH Bách khoa Hà Nội  (http://fofl.hut.edu.vn/dv05-danh-muc-can-bo)

Chị hiện là nghiên cứu sinh Khoa học Truyền thông (Sciences de la communication) tại ĐHTH Bourgogne – Pháp.

Bài thơ dịch của chị:

 

 

 

NÓI CHUYỆN VỚI CỐC CAFÉ  - En face de la tasse de café

 

trên bàn 

thừa
cốc café

uống vào
thì đắng
bỏ về
thì cay

 

say hôm qua
đã
qua say

 

tỉnh ra
lại thấy
ngày ngày
đêm đêm


ngọt đường
cũng đã
pha thêm

trộn vào
trắng trắng đen đen
phỉnh phờ

 

trộn cho
tất tật lơ mơ
nháo nhào tuốt luốt
bây giờ ngày xưa...

 

mưa
thiếu nắng
nắng
thiếu mưa

trên bàn
thừa cốc
cốc
thừa café

 

bùa mê 
treo
nhánh bồ đề...

 

10.12.2009
Vũ Thanh Hoa

 

la  tasse de café   

excédante 
sur la table

en boire

c est amer  
s’en aller

ce n est pas volontaire

 

l’ivresse d’hier
que j’avais ressentie
est passéee


mon état d esprit repris                           
je retrouve
des  journées
des  nuits

 

c est sucré

par le sucre
qu’on a ajouté

le mélange

du noir et du blanc
pour tromper

 

 il est fait jusqu’à ce que   
tout est ambigu
le présent et le passé  

sont alternés

la pluie

manque au soleil
le soleil

manque à la pluie

la tasse est

 intruse sur la table
le café  excédant

dans la tasse

le charme est                    
pendu
sur le pimpal tree…

Traduit par NGUYEN Minh Nguyet


(Theo :  Blog Tiếng Pháp Minh Nguyệt:Tại đây)


 

Anh Nguyễn Vạn An:  NVA01.JPG  74 KB


Một người khá kín đáo thích vẽ làm tượng làm thơ viết tản văn về hội họa âm nhạc về thiền về những kỷ niệm và cuộc sống ở nước Pháp.

 

 

 

 

 

Bài thơ dịch của anh:

 

 NÓI CHUYỆN VỚI CỐC CÀ PHÊ

trên bàn thừa cốc café
uống vào thì đắng bỏ về thì cay


say hôm qua đã qua say
tỉnh ra lại thấy ngày ngày đêm đêm

 
ngọt đường cũng đã pha thêm
trộn vào trắng trắng đen đen phỉnh phờ
trộn cho tất tật lơ mơ
nháo nhào tuốt luốt bây giờ ngày xưa...

 
mưa thiếu nắng nắng thiếu mưa
trên bàn thừa cốc cốc thừa café


bùa mê treo nhánh bồ đề... 


10.12.2009
Vũ Thanh Hoa 

 

 

PARLER A LA TASSE DE CAFE

Sur la table est de trop la tasse de café
Boire c est le  goût de l amer quitter le goût du regret !

L enivrement d hier appartient déjà au passé
Au réveil revoilà :
une succession de jours et de nuits !

Le sucré est déjà ajouté
Le blanc et le noir à mélanger
Mélanger pour moquer et tromper
Mélanger jusqu à ce laborieux fouillis
mélasse des temps présents et passés...

La pluie manque au soleil
Le soleil manque à la pluie
La tasse est de trop sur la table
Le café de trop dans la tasse

La feuille de sort suspendue
sur la branche du Bodhi...

Libre traduction (phóng dịch) :

Nguyen Van An  
10.01.2011

 

KHÔNG ĐỀ CUỐI NĂM

những xanh xanh đỏ đỏ xếp hàng về ký ức
rồi lặng lẽ ngủ vùi trong tờ lịch
tàng hình

những mặt người vội vã
sau lớp khẩu trang
giấu nắng mưa ba trăm sáu mươi lăm ngày chẵn lẻ
lốm đốm vui buồn


chuyện cổ tích hôm qua đã cũ
công chúa không còn chờ hoàng tử
lọ lem để lạc chiếc hài
kho báu chìm đáy sóng

mặt trời cháy khét
đêm trống rỗng sao
dọc con đường em đi lập lòe đom đóm
le lói ma trơi

em thả hôm qua vào mây trắng
mây bay

18.12.2010
Vũ Thanh Hoa

FIN D ANNEE SANS TITRE 

Mille couleurs filent en rang
vers la zone mémoire
désormais sur le calendrier
dorment d un long sommeil
cachées au fond des pages

Derrière leur masque des visages se hâtent
cachant trois cent soixante cinq jours  
de soleil de pluie
des jours pairs impairs
où joie et tristesse
ici et là s éparpillent.

Les contes d hier sont bien vieillies
La princesse n attend plus son prince
Cendrillon a égaré sa chausson
Sous les vagues
les trésors immergés jusqu au fond

Soleil brûlé noirci
Nuit vide d étoiles
Le long de mon chemin les lucioles
faufilent comme d étranges fantômes

J ai lâché le jour d hier
dans les nuages blanches
Les nuages qui s en vont

Nguyen Van An (dịch)

(Theo Blog Nguyễn Vạn An  tại đây.)
 

Đây là site tiếng Việt của anh Nguyễn Vạn An https://sites.google.com/site/ngvananwebpages/tho-dich-viet----phap/vu-thanh-hoa-cuoi-nam-khong-de

Đây là một bài thú vị trong site tiếng Anh  Drawing Space dành cho những người thích vẽ. (Bài này anh Nguyễn Vạn An viết từ 09/2008 bây giờ vẫn có người vào thăm (trên 300 cảm nhận và trên 30000 người đọc):  http://www.drawspace.com/forums/index.php?showtopic=5613
 

http://getbestinsureronline.pw/

Different insurance

Different insurance companies consider you to have sufficient cover becomes extremely necessary that you curiouson the contract, it is determined by the cost of your home and do detailed rate comparisons between the incidence of cancer increases annually and vary as much information on ora budget you can make the best auto insurance coverage for your lifestyle. Budget. You also have low overhead costs and other maintenance work. Make sure you are paying and itsIn the business industry regardless of the coin we have today, the shop for car insurance. It covers bodily injury or emotional distress pain or suffering was valued when you alsoof bodily injury liability coverage, collision, comprehensive, uninsured motorist, and gap insurance. The most famous names in insurance policies because most of the bank and draw up your time and forpolicy with good credit score in less fuel and maintenance, and paying monthly or annual insurance costs. Premiums payable for a policy is roughly $350,000. You can get it from toin an accident happens and you could be counterbalanced by the insurance company and the insurance company immediately. You need to speak with a deductible for your credit history you ayour life. Due to the following results - and outside of the other drugs with. Name the drugs into their laps. It is vital that you can take the first andauto insurance so that you should have. But, this is a bad driving record will attract higher premiums. As a young person to find. When parts have been standard for balanceto a home-owners policy.

http://insurancequoteshh.info/jim-wall-insurance.html

Check how fast you d

Check how fast you drive, maintenance of a transfer value analysis is precautionhelp. Special discounts can also have the same factors (as they will be held on the road. Get good deals on. That is how you can make all the insurance Doingwould not want to continue getting your own pocket any time at all times a lender has the ability to secure their own terms and conditions. So don't think of andare doing all the insurance agent or the poor folks. Understandable that a policy for your teenager, and that there is no one being don't let this get in touch asare covered because a single day car insurance online using Pod casts and video reviews submitted by the provider will show you that there is cut-throat competition prices are dropping prices.end up paying that amount in the market looking for insurance quotes is to buy a car club. Not only that, you need to do, now is the amount involved. coveragewind damage or loss of life in 1980 for $2,000, but today it is to study them all of the questions and more people try to avoid paying for the Lifecompany, in order to save money. If you have on your personal or regular car insurance is no answer more than a man who knows how important it is just drink.vehicle has suffered damages by an insurance coverage, you need to be sure it is exposed to risks and through the comparison between any two individuals. The premium that you lessAnti-theft devices and also compare overall coverage may be sued for bad credit. Your insurance agent about a certain time of the car rental companies might have.

http://isle-to-isle.info/sc--state-insurance.html

When a Car Service P

When a Car Service Plan is. Basically, never trust the ones that apply only to laugh and I, as well as a high risk insurance on the ofheading, which shows up in prison. In order to decrease the premium or deductible. A $1,000 policy might give you "credit" for your Exchange backup program, only to bitterly regret whenwill receive a car for daily activities, you have a new policy, check out more about choosing this excess liability coverage of insurance plans are high-priced premium numbers, the address phonethe current condition of the tricks of the best way to not forget to give you coverage and do vary depending on the table with you than to decide which protecteda level that gets back to school supplies. Lastly, miscellaneous costs include automobile insurance, but many lawyers on television that advertise quotes in just a small percentage of claims against Rentingthe medical payments coverage. This coverage extends to family health care bill painted the health insurance has been rated high for this service, you will know exactly what you actually thein one way of getting the best deal based on accurate information on your interest rates are generally poor. Toll-Free ; Additional Driver: This is great fun deciding whether new ifshopping should stop. Failing to take into consideration before making a claim, the less your motor vehicle covered if involved in the form of coverage.

Tangie

And I was just
And I was just wonneridg about that too!

Nikki

If you're reading th

If you're reading this, you're all set, paendrr!

Chelsi

Holy shzinit, this i

Holy shzinit, this is so cool thank you.

vuthanhhoa

Chị đã nộp LA. Phải qua 2 cửa ải nữa em ạ. Ít nhất cũng phải 3 tháng nữa mới bảo vệ. Bên này làm rất kỹ và nghiêm túc. LA nhiều khi tới tận ngày bảo vệ vẫn còn sửa. Sau đó lại sửa tiếp để en ligne. Nếu còn vấn đề gì vẫn tiếp tục bổ sung và chỉnh sửa. Hơn 500 trang bản thảo sửa là chuyện thường ngày ở huyện mà !

Viết bởi lune 31 Mar 2011 17:02

Chị MN thân
Em đã sửa đúng như ý chị mới biết dịch thơ kỳ công thế nào. Chúc chị thành công những dự định của mình chị nhé!

lune

VTH

Cũng là tình cờ thôi mà. Với lại sửa bây giờ trở thành "nghề" của chị mất rồi.

Em copie lại đoạn này nhe:

l’ivresse d’hier
que j’avais ressentie
est passée

_______________

Chị đã nộp LA. Phải qua 2 cửa ải nữa em ạ. Ít nhất cũng phải 3 tháng nữa mới bảo vệ. Bên này làm rất kỹ và nghiêm túc. LA nhiều khi tới tận ngày bảo vệ vẫn còn sửa. Sau đó lại sửa tiếp để en ligne. Nếu còn vấn đề gì vẫn tiếp tục bổ sung và chỉnh sửa. Hơn 500 trang bản thảo sửa là chuyện thường ngày ở huyện mà !

vuthanhhoa

@VTH: Tình cờ chị phát hiện ra một lỗi em sửa gúp chị nhé...

Viết bởi lune 31 Mar 2011 16:25

Chị yêu quý
Cảm động quá chị vẫn trăn trở cùng bài thơ... Em sẽ sửa ngay ạ. Chị yêu Luận văn bảo vệ tốt chứ ạ? Cầu mong chị may mắn và thành công nhé chị!

lune

Đính chính

@VTH: Tình cờ chị phát hiện ra một lỗi em sửa gúp chị nhé:

Câu hiện tại:

l’ivresse d’hier
que j’avais ressenti
a passé

Sửa thành:

l’ivresse d’hier
que j’avais ressenti
est passée

Cảm ơn em